Vízió

Fenntartható egészségügy, egészségügy optimalizálás.

Medistance márka ígérete maga a fenntartható társadalmi lét és fejlődés illetve a fenntartható egészségügy értékeinek hiteles, kompetens és értékteremtő képviselete. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb vállalat a fenntarthatóság területén gyakran csak kampányszerű ad-hoc aktivitásokat végez, így törvényszerű, hogy elmaradnak a pozitív és fenntartható eredmények is. Az akciók stratégiába, folyamatba rendezése elengedhetetlen a sikeres, fenntartható vállalat- és márkavezetéshez. Medistance márka fő márkaértékei a gazdasági növekedéshez szükséges emberi erőforrás folyamatos fenntarthatóságához kötődő értékrendszerhez kapcsolódnak.

Betegségügy helyett megjelenik a valós egészség-ügy.

Az egészséggondozás és az adományozás is társadalmi felelősségvállalásnak, befektetésnek tekinthető. A Medistance ezért döntött  2014-ben úgy, hogy a Magyar Adományozói Fórum konferenciának  arany fokozatú partnere lesz.

Medistance alaptevékenységével tesz a fenntarthatóságért. Az egyén és közösség kölcsönös felelősségére épít. Azok, akik a rendszert igénybe veszik, otthonukban üzemanyag, környezetszennyezés és környezetet terhelő helyváltoztatás nélkül gondoskodhatnak magukról és egymásról, nem nélkülözve a klinikailag validált adatokon alapuló ellátást. Az innováció és a fenntarthatóság egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A számítástechnikai eszközök, az internet egyre szélesebb, elfogadottabb szerepet, környezetet kaptak az emberi élet és ezen belül az egészséggel kapcsolatos információk, tevékenységek szervezésében. Az egészség megőrzése, a betegség megelőzése és kontrollálása terén együtt állnak azok a technológiai feltételek és szakmai tapasztalatok, melyek alapján kialakult és a gyakorlatban is hatékonyan működtethető egy új típusú, döntés előkészítéssel, folyamat optimalizálással vezérelt mobil, otthoni,közösségi gondozási modell.

Innováció

Igazán innovatív az, aki a technológiai újítás mellett a társadalom valós igényire is elsőként tud választ adni.

Az innováció és a fenntarthatóság egymást támogató fogalmak. Az emberi élet és ezen belül az egészséggel kapcsolatos információk, tevékenységek szervezésében egyre elfogadottabb szerepet kap az internet és a mérési eszközök.

Az egészség megőrzése terén rendelkezésre állnak azok a technológiai feltételek és szakmai tapasztalatok, melyek alapján megteremtődött a lehetősége egy új, a gyakorlatban is hatékonyan működtethető, döntés előkészítéssel, folyamat optimalizálással vezérelt mobil, otthoni, közösségi gondozási modell elterjedésének.

A Medistance egészséggondozási rendszer egy új fajta társadalmi kapcsolódási modellt hoz létre az innováción keresztül, mely új egészséggondozási modell társadalmi szinten is optimalizál.

Az egészség. Ügy: egészséggondozás, egészségügyi ellátás, társadalmi felelősségvállalás:

Az internet kialakuló közösségi felületei az emberek virtuális viszonyát is megteremtették, így lehetségessé vált újszerű közösségek létrejötte.
Az emberiség így tehát az egészségének gondozásával kapcsolatosan konkrét lehetőségekkel teli új korszakához érkezett.
Ennek a fejlődési iránynak elébe menve hozta létre a Medistance egészséggondozási rendszerét, ami valós értéket támogatva egészségközösségek létrejöttét katalizálja.

Telemedicina

A legnagyobb változásnak a fejekben és nem a technológiában kell megtörténnie.

A telemedicina olyan egészségügyet érintő tevékenység, amelyben a hagyományos orvos - beteg találkozáson alapuló kommunikációt kiegészítve egészségügyi adatok elektronikus rendszerekben történő továbbításán keresztül az orvos megjelenése valamely interaktív munkafolyamat részeként rendszerbe van foglalva (egészséggondozás, telemedicina, társadalmi felelősségvállalás).

Az egészségügyi intézményrendszer jelenlegi terhelésén akkor várható változás, ha az intézményen kívüli, gondozó helyeken, vagy otthon történő ápolási, ellátási formák kialakulnak és elterjednek. Elterjedésüknek társadalmi előfeltétele adott, a digitális technológia a társadalom oldaláról befogadásra kész. A jövőbeni fejlődés alapja az emberi értelem és érzések alapján vezérelt, automatizált folyamatokat végző technológia lesz.

A Medistance egyedülálló abban, hogy teljes szolgáltatási láncot készülékekkel és egészségügyi szolgáltatással kínál üzleti modellben, minőségbiztosított eljárások, folyamatok mentén, tömeges piaci bevezetéssel, megoldással.

Az életminőség javulása, az állami, társadalmi, egyéni terhek csökkenése tekintetében csak akkor várható változás, ha a Medistance egészséggondozási modell elterjed.